Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

2391 95a6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomczi homczi
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaheartbreak heartbreak
Reposted frombluuu bluuu viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber

June 19 2017

3050 067e
Reposted fromLinaa Linaa viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
1840 0d35
Reposted frommeem meem viatake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland

June 16 2017

9440 63f7 500
Fargo S01E06
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viazakurzonateczka zakurzonateczka

May 24 2017

1195 0756
1473 9789
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream

May 22 2017

6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viacynamon cynamon
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viacynamon cynamon

May 21 2017

Nie wiem dokąd mnie los prowadzi, ale lepiej mi się idzie, gdy trzymam Cię za rękę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl