Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viazakurzonateczka zakurzonateczka
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viadivi divi

September 27 2017

Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
" Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju. ” 
— Emily Giffin

September 23 2017

Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viapleassure pleassure
2337 30ce 500
Reposted fromkilljill killjill viakomplikacja komplikacja
1586 0ded 500
Reposted fromsarazation sarazation viakomplikacja komplikacja
2992 7292

September 21 2017

Cały problem Hłaski to strach przed banałem życia, banałem studiów, banałem uczenia się, patrzenia na świat i banałem jakiegoś tam szczęścia.
— Andrzej Bobkowski o Marku Hłasko
Reposted frommyname myname viajointskurwysyn jointskurwysyn
2561 1b69 500
8712 c39a 500
5553 4720 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 16 2017

I nagle ja też sobie uświadamiam, że... że tak jak jest, jest okej. Jest dobrze, nawet jeśli nasza przyjaźń (...) nie przeobrazi się w coś więcej. Choćby dlatego, że ta przyjaźń wzmocniła mnie bardziej niż przyjaźń kogokolwiek innego.
— Stephanie Perkins - "Anna i pocałunek w Paryżu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach

September 11 2017

4720 bb59
Reposted fromIriss Iriss viaMissMurder MissMurder

September 01 2017

Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 30 2017

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 

August 29 2017

0915 454d
Reposted fromrawriot rawriot viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl