Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2017

3762 a12b

November 30 2017

Gdybyś wiedziała jak bardzo Cię kocham, umarłabyś z odpowiedzialności.
Sponsored post
9928 863c 500

November 25 2017

0783 918d
0741 f912

November 17 2017

November 16 2017

Człowiek jest tylko raz młody. Później musi już szukać sobie innej wymówki.
— Ernest Hemingway
2435 fecf

November 15 2017

5114 9563 500
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viawiksz wiksz

November 13 2017

8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viaarrependimento arrependimento
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
6625 4222 500
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh

November 11 2017

Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
Reposted fromkattrina kattrina viawiksz wiksz
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viawiksz wiksz

November 10 2017

Ludzie z tatuażami reprezentują pewien specyficzny rodzaj piękna. Świadome piękno nieodwracalności.
— derida
Reposted fromderida derida viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...